Categories
Sin categoría

El Fons Monetari Internacional defensa que Espanya necessita reformes addicionals per continuar amb la recuperació

LES SEVES RECEPTES SÓN LES SEGÜENTS:

– Més reforma laboral per crear ocupació

En aquest context de recuperació, no obstant això, el FMI ha posat de manifest, una vegada més, que la assignatura pendent a Espanya encara és l’ocupació i que, encara que mig una ocupació milions s’han creat, encara més de cinc milions d’espanyols són encara aturats, “molts d’ells joves”, ha assenyalat.

Per tant, el fons ha defensat que Espanya s’ha de fer més per crear llocs de treball i va tornar a insistir que cal seguir apostant per major salari segons horaris tant flexibilitat.

– Abaratiment de l’acomiadament

El fons va destacar la dualitat del mercat laboral espanyol entre els contractes de durada indefinida i temporal i, en aquest punt, va optar per més barat indefinit acomiadament que és encara molt més alt que la un tempesta i “ha de ser tancat aquest buit”.

– Contracte únic

Es té també apostar de nou per la introducció d’un únic contracte com una altra fórmula per acabar la dualitat del mercat de treball.

– Més ajust fiscal en tots els nivells de l’Administració

L’Agència ha destacat una altra vegada en la necessitat de continuar amb l’ajust fiscal. “Un sostingut, coordinada i creïble consolidació fiscal es mantenir la confiança i reduir la vulnerabilitat a xocs adversos potencials”, va dir.

– Pujar impostos especials i elevar l’IVA

L’FMI ha defensat per augment d’impostos especials i ambientals i una reducció gradual dels tractaments preferencials a IVA (és a dir, cessar per aplicar l’IVA reduït o superreducido per certs productes) que “podria millorar els ingressos a nivells més proper dels altres països europeus,” va dir.

– Copagament en sanitat i educació

A més, ha opinat que a nivell regional, “podria ser estalvis impost addicional – per exemple a través de la reducció de costos en la prestació de serveis de salut i educació i, com va ser recomanat pel Comitè d’experts per a la reforma de l’impost l’any passat, augmentant la responsabilitat de les comunitats autònomes en el co-pagament per aquests serveis”, afegeixen.

Font: Notícies publicades a Expansión el 8 de juny de 2015

PROAUDIT es va crear l'any 1989 i té la seva seu a Barcelona. La polivalència dels nostres professionals garanteix la versatilitat en la formació d'equips de treball a mida, d'acord amb la demanda dels encàrrecs dels nostres clients.