Assessorament fiscal

Serveis a empreses i particulars:

  • Impost de societats
  • Impostos indirectes, especialment impost de valor afegit
  • Impost sobre la renda de les persones físiques
  • Impost sobre el patrimoni
  • Assessorament fiscal en gestió de patrimonis
  • Suport tècnic i professional i personal administratiu
  • Emissió d'informes financers per a la presa de decisions
PROAUDIT es va crear l'any 1989 i té la seva seu a Barcelona. La polivalència dels nostres professionals garanteix la versatilitat en la formació d'equips de treball a mida, d'acord amb la demanda dels encàrrecs dels nostres clients.