Finances Corporatives

  • Assessorament en fusions i escissions
  • Valoració d'empreses
  • Compra i venda de processos
  • Cerca de socis financers
  • Assessorament a l'equip directiu en operacions de palanquejament
  • Assessorament als inversors financers
  • Assessorament sobre l'estratègia de creació de negocis i valor

“Donem suport a persones que comprèn l'equip directiu de l'empresa client en els seus plantejaments en valor, presa de decisions i en el disseny i implementació d'estratègies, polítiques i processos”.

  • Diagnòstic de negocis: anàlisi de la situació de l'empresa i la detecció dels punts forts i febles en equip, equip de producció, finançament, organització, estratègia, producte i mercat.
  • Disseny d'un pla de negoci, determinació de prioritats i establir els objectius econòmics basades en estratègies de producte i mercat, les accions a emprendre assolir-los i els temps d'execució.
PROAUDIT es va crear l'any 1989 i té la seva seu a Barcelona. La polivalència dels nostres professionals garanteix la versatilitat en la formació d'equips de treball a mida, d'acord amb la demanda dels encàrrecs dels nostres clients.