L’auditoria de comptes

“Tenim propis procediments de treball, dirigides a assegurar l'eficàcia i la qualitat dels mateixos”.

Per mantenir els nostres estàndards, el nostre control de qualitat intern Departament revisat obres que afecten la totalitat dels nostres clients.

  • Informe d'auditoria de comptes anuals. Costum obligatòria o voluntària, és aplicable a tots els tipus de Mercantil, civil, entitats públiques i sense ànim de lucre, societats locals.
  • Aprovat per l'ICAC, a complir amb la Llei d'empreses, augment i reducció de capital, fusions i escissions, informes especials...
  • Informes per validar les causes econòmiques establertes en l'article 51.1 de l'Estatut dels treballadors.
  • Certificació sobre determinats fets concrets, limitat clients informes...
  • Col·laboració en la preparació de Estats financers, físics inventaris i comptes anuals.
  • Informes de control intern, que inclouen el diagnòstic, tràmits administratius i sistemes de producció i emissió de recomanacions específiques per a la seva millora.
PROAUDIT es va crear l'any 1989 i té la seva seu a Barcelona. La polivalència dels nostres professionals garanteix la versatilitat en la formació d'equips de treball a mida, d'acord amb la demanda dels encàrrecs dels nostres clients.