Sector públic. Auditoria i consultoria per a les administracions públiques

Auditoria

 • Auditoria financera.
 • Auditoria de compliment.
 • Auditoria de regularitat.

Econòmica i financera

 • Estudis de viabilitat d'equipaments i serveis públics municipals.
 • Control d'estalvi i pressupost: seguiment d'objectius, indicadors i caps. Mesures correctores.
 • Control dels proveïdors pla finançament: seguiment d'objectius, indicadors i responsable. Mesures correctores.
 • Serveis d'assessorament i a mida.

Igualtat entre homes i dones

 • Auditoria de gènere.
 • Elaboració de Diagnosis de gènere i igualtat d'oportunitats.
 • Desenvolupament de plans d'igualtat.
 • Desenvolupament de mesures per promoure la igualtat d'oportunitats.
 • Desenvolupament de protocols contra l'assetjament sexual i de gènere.
 • Desenvolupament de les directrius per a la prevenció del llenguatge sexista.
 • Assessorament en igualtat en el treball.
 • Formació a mida.

Gestió administrativa

 • Millora dels circuits administratius.
 • Disseny i millora de reglaments, ordenances generals i fiscals i expedients administratius.
 • Elaboració de manuals de procediment i normes internes.
 • Assessorament sobre recursos i expedients administratius.
 • Gestió i tramitació de subvencions.
 • Gestió de projectes de desenvolupament local.
PROAUDIT es va crear l'any 1989 i té la seva seu a Barcelona. La polivalència dels nostres professionals garanteix la versatilitat en la formació d'equips de treball a mida, d'acord amb la demanda dels encàrrecs dels nostres clients.