Assessorament fiscal

Serveis a empreses i particulars:

  • Impost de societats
  • Impostos indirectes, especialment impost de valor afegit
  • Impost sobre la renda de les persones físiques
  • Impost sobre el patrimoni
  • Assessorament fiscal en gestió de patrimonis
  • Suport tècnic i professional i personal administratiu
  • Emissió d’informes financers per a la presa de decisions
Desplaça cap amunt