Comptabilitat consultoria

En el cas que l’empresa client té un Departament de comptabilitat:

Podem ajudar i formar el personal d’empresa client en tots els aspectes necessaris, per tal que la seva comptabilitat compleix així eficaçment i eficientment amb ambdues finalitats d’utilitat per a la gestió d’informes requisits per complex i canviant de normativa comptable, fiscal i comercial. També assessorem en la preparació i presentació de llibres oficials i comptes anuals.

El nostre objectiu és que els nostres clients són empreses amb un projecte solvent, estan ben posicionades en el mercat i guanyar diners. Per això, entre altres coses, han de tenir informació en temps real per gestionar l’empresa i prendre decisions. Per aquest motiu nostre assessor personal, a més de resoldre totes les consultes via e-mail o telèfon a ells, immediatament es desplaça periòdicament per l’empresa client per revisar “in situ” Comptabilitat, la situació econòmica – financera, contestar preguntes, informe de la nova legislació, corregeixen errors i desenvolupar i discutir amb la gestió de la informació de gestió i et donaran suport a la presa de decisions.

En el cas que l’empresa per la seva petita mida o perquè està en una fase de posada en marxa, no disponible Departament de comptabilitat:

En aquest cas hem convertit en seu Departament de comptabilitat subcontractat, armant el mateix, basat en la informació facilitada per vostè de conformitat amb totes les exigències del reporting a l’empresari, com a terceres persones (mitjançant el dipòsit en el registre) i a l’Agència Tributària.
Desplaça cap amunt