Sector públic. Auditoria i consultoria per a les administracions públiques

Auditoria

  • Auditoria financera.
  • Auditoria de compliment.

Econòmica i financera

  • Estudis de viabilitat d’equipaments i serveis públics municipals.
  • Control d’estalvi i pressupost: seguiment d’objectius, indicadors i caps. Mesures correctores.
  • Control dels proveïdors pla finançament: seguiment d’objectius, indicadors i responsable. Mesures correctores.
  • Serveis d’assessorament i a mida.
Desplaça cap amunt