Política de Privacitat

Política de Privacitat

PROAUDIT, s.l.p. protegeix dades personals establerts en la Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016, relativa a la protecció de les persones pel que fa al tractament de dades personals en el lliure moviment d’aquests objectes són respectats les llibertats i drets fonamentals de les persones que pertanyen a aquestes dades.

Segons la normativa vigent en matèria de tractament de dades, us informem que:

Denominació Social: PROAUDIT, S.L.P.

NIF: B-58.810.946

Dades d’inscripció: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 10767, foli 164, full 88616.

Nom de dominiwww.proaudit.es

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per gestionar la nostra relació de negoci i per poder informar-vos sobre els productes o serveis que oferim. Les dades es conservaran fins que es demana l’eliminació a la següent adreça: info@proaudit.es com presentar una queixa amb l’autoritat competent (www.agpd.es) si considera que el tractament no és conforme a la normativa vigent.

PROAUDIT, s.l.p. té dret a tractar les seves dades pel consentiment donat en aquesta comunicació.

Les dades no és cedides a tercers, excepte en casos on hi ha una obligació legal, o en casos necessaris per exercir l’activitat necessàries per mantenir la nostra relació professional.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i la limitació o oposar-se a la seva utilització, que han de dirigir per escrit a info@proaudit.es

Enllaços:

L’empresa no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informació o serveis que poden proporcionar els enllaços que es presenten a la nostra web, i que són merament informatiu.

Llei aplicable:

La present web es regeix per la legislació espanyola.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt