Finances Corporatives

Parque Nacional de Aiguestortes

“Donem suport a persones que comprèn l’equip directiu de l’empresa client en
els seus plantejaments en valor,
presa de decisions i en el disseny i implementació d’estratègies,
polítiques i processos”

  • Assessorament en fusions i escissions
  • Valoració d’empreses
  • Compra i venda de processos
  • Cerca de socis financers
  • Assessorament a l’equip directiu en operacions de palanquejament
  • Assessorament als inversors financers
  • Assessorament sobre l’estratègia de creació de negocis i valor
  • Diagnòstic de negocis: anàlisi de la situació de l’empresa i la detecció dels punts forts i febles en equip, equip de producció, finançament, organització, estratègia, producte i mercat.
  • Disseny d’un pla de negoci, determinació de prioritats i establir els objectius econòmics basades en estratègies de producte i mercat, les accions a emprendre assolir-los i els temps d’execució.
Desplaça cap amunt